Sunday, June 7, 2009

Dilema Kesufian dan wahdatul wujudJika kita selak kembali buku-buku sejarah terutamanya buku teks, dalam bab Penyebaran Islam Ke Asia Tenggara, kita akan dapati kebanyakan tokoh penyebar Islam yg datang ke bumi Nusantara ini adalah ulama'2 sufi.

Ulama' ini telah berjaya memikat hati para penduduk Nusantara utk memeluk Islam kerana kebijaksanaan mereka mengasimilasikan budaya tempatan dengan Islam. Dan kesannya dapat dilihat sampai sekarang terutamanya dalam amalan seperti kenduri selepas kematian, upacara kelahiran, berendoi, perkahwinan dan lain2.

Antara tokoh-tokoh penyebar Islam tersebut ialah, Syeikh Abdul Rauf Singkel, Syeikh Nuruddin Ar-Raniri, Wali Songo, Para Habaib dan Syarif dari Tanah Arab terutamanya Hadaramaut dan dari India. Walaupun begitu, berlaku juga perselisihan pendapat dikalangan para penyebar Islam ini. Sebagai contoh, perselisihan antara Ulama' besar Acheh Syeikh Hamzah Fansuri & Syeikh Shamsuddin Al-Sumaterani dengan Syeikh Nuruddin Ar-Raniri.

Perkara yang diperdebatkan ialah berkenaan pegangan tasawuf Syeikh Hamzah & Syeikh Shamsuddin yg dikatakan terpesong dari landasan Ahlus-Sunnah Wal Jamaah. yeikh Nuruddin menuduh ajaran tasawuf Syeikh Hamzah merupah ajaran sesat lagi menyesatkan dan patut ditentang habis-habisan. Bertitik-tolak dari itu, berlakulah permusuhan antara pengikut Syeikh Hamzah dan Syeikh Nuruddin sedangkan perselisihan ini pada mulanya berlaku antara 2 tokoh tersebut. Maka banyaklah kitab-kitab karangan Syeikh Hamzah dibakar dan ini menyebabkan beratus-ratus karya keilmuan Islam terhapus sama sekali...

Punca sebenar perselisihan adalah ketidakfahaman konsep ajaran tasawuf yang dibawa oleh Syeikh Hamzah Fansuri yg terkenal dgn jolokan ajaran "WAHDATUL WUJUD". Konsep WAHDATUL WUJUD telah disalah fahami oleh segelintir masyarakat lantaran kurangnya ilmu mereka dalam mentafsir intipati ajaran ini. Pada hemat saya, ajaran ini menekankan tentang kepentingan menerapkan Jiwa Tauhid yang sebenar-benarnya dalam diri seorang manusia agar tidak tersesat dari landasan agama. Seorang yang mencapai makam ini juga dikatakan telah mencapai tahap Iman Haqiqat(semua perkara yg dipandang pada hakikatnya hanya Allah sahaja)sumber-Buku teks pendidikan Islam tingkatan 5.

Disini saya sertakan karya Syeikh Hamzah Fansuri yang popular iaitu Syair Perahu Dagang
yang mengisahkan jalan sebenar yang perlu ditempuh sebelum mengadap Allah Azza wa Jalla di Mahkamah Pengadilan yang Maha Adil nanti. Diharap, segala kesulitan yg dihadapi ketika membaca, pohonkan Allah supaya membuka pintu hati untuk memberi kefahaman yg sebenar. Insya Allahu Taala...

Syair Perahu
Karya Hamzah Fansuri


Inilah gerangan suatu madah
mengarangkan syair terlalu indah,
membetuli jalan tempat berpindah,
di sanalah i'tikat diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif-budiman,
hasilkan kemudi dengan pedoman,
alat perahumu jua kerjakan,
itulah jalan membetuli insan.

Perteguh jua alat perahumu,
hasilkan bekal air dan kayu,
dayung pengayuh taruh di situ,
supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar,
angkatlah pula sauh dan layar,
pada beras bekal jantanlah taksir,
niscaya sempurna jalan yang kabir.

Perteguh jua alat perahumu,
muaranya sempit tempatmu lalu,
banyaklah di sana ikan dan hiu,
menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam, ikanpun banyak,
di sanalah perahu karam dan rusak,
karangnya tajam seperti tombak
ke atas pasir kamu tersesak.

Ketahui olehmu hai anak dagang
riaknya rencam ombaknya karang
ikanpun banyak datang menyarang
hendak membawa ke tengah sawang.

Muaranya itu terlalu sempit,
di manakan lalu sampan dan rakit
jikalau ada pedoman dikapit,
sempurnalah jalan terlalu ba'id.

Baiklah perahu engkau perteguh,
hasilkan pendapat dengan tali sauh,
anginnya keras ombaknya cabuh,
pulaunya jauh tempat berlabuh.

Lengkapkan pendarat dan tali sauh,
derasmu banyak bertemu musuh,
selebu rencam ombaknya cabuh,
La ilaha illallahu akan tali yang teguh.

Barang siapa bergantung di situ,
teduhlah selebu yang rencam itu
pedoman betuli perahumu laju,
selamat engkau ke pulau itu.

La ilaha illallahu jua yang engkau ikut,
di laut keras dan topan ribut,
hiu dan paus di belakang menurut,
pertetaplah kemudi jangan terkejut.

Laut Silan terlalu dalam,
di sanalah perahu rusak dan karam,
sungguhpun banyak di sana menyelam,
larang mendapat permata nilam.

Laut Silan wahid al kahhar,
riaknya rencam ombaknya besar,
anginnya songsongan membelok sengkar
perbaik kemudi jangan berkisar.

Itulah laut yang maha indah,
ke sanalah kita semuanya berpindah,
hasilkan bekal kayu dan juadah
selamatlah engkau sempurna musyahadah.

Silan itu ombaknya kisah,
banyaklah akan ke sana berpindah,
topan dan ribut terlalu 'azamah,
perbetuli pedoman jangan berubah.

Laut Kulzum terlalu dalam,
ombaknya muhit pada sekalian alam
banyaklah di sana rusak dan karam,
perbaiki na'am, siang dan malam.

Ingati sungguh siang dan malam,
lautnya deras bertambah dalam,
anginpun keras, ombaknya rencam,
ingati perahu jangan tenggelam.

Jikalau engkau ingati sungguh,
angin yang keras menjadi teduh
tambahan selalu tetap yang cabuh
selamat engkau ke pulau itu berlabuh.

Sampailah ahad dengan masanya,
datanglah angin dengan paksanya,
belajar perahu sidang budimannya,
berlayar itu dengan kelengkapannya.

Wujud Allah nama perahunya,
ilmu Allah akan [dayungnya]
iman Allah nama kemudinya,
"yakin akan Allah" nama pawangnya.

"Taharat dan istinja'" nama lantainya,
"kufur dan masiat" air ruangnya,
tawakkul akan Allah jurubatunya
tauhid itu akan sauhnya.

Salat akan nabi tali bubutannya,
istigfar Allah akan layarnya,
"Allahu Akbar" nama anginnya,
subhan Allah akan lajunya.

"Wallahu a'lam" nama rantaunya,
"iradat Allah" nama bandarnya,
"kudrat Allah" nama labuhannya,
"surga jannat an naim nama negerinya.

Karangan ini suatu madah,
mengarangkan syair tempat berpindah,
di dalam dunia janganlah tam'ah,
di dalam kubur berkhalwat sudah.

Kenali dirimu di dalam kubur,
badan seorang hanya tersungkur
dengan siapa lawan bertutur?
di balik papan badan terhancur.

Di dalam dunia banyaklah mamang,
ke akhirat jua tempatmu pulang,
janganlah disusahi emas dan uang,
itulah membawa badan terbuang.

Tuntuti ilmu jangan kepalang,
di dalam kubur terbaring seorang,
Munkar wa Nakir ke sana datang,
menanyakan jikalau ada engkau sembahyang.

Tongkatnya lekat tiada terhisab,
badanmu remuk siksa dan azab,
akalmu itu hilang dan lenyap,

Munkar wa Nakir bukan kepalang,
suaranya merdu bertambah garang,
tongkatnya besar terlalu panjang,
cabuknya banyak tiada terbilang.

Kenali dirimu, hai anak dagang!
di balik papan tidur telentang,
kelam dan dingin bukan kepalang,
dengan siapa lawan berbincang?

La ilaha illallahu itulah firman,
Tuhan itulah pergantungan alam sekalian,
iman tersurat pada hati insap,
siang dan malam jangan dilalaikan.

La ilaha illallahu itu terlalu nyata,
tauhid ma'rifat semata-mata,
memandang yang gaib semuanya rata,
lenyapkan ke sana sekalian kita.

La ilaha illallahu itu janganlah kaupermudah-mudah,
sekalian makhluk ke sana berpindah,
da'im dan ka'im jangan berubah,
khalak di sana dengan La ilaha illallahu.

La ilaha illallahu itu jangan kaulalaikan,
siang dan malam jangan kau sunyikan,
selama hidup juga engkau pakaikan,
Allah dan rasul juga yang menyampaikan.

La ilaha illallahu itu kata yang teguh,
memadamkan cahaya sekalian rusuh,
jin dan syaitan sekalian musuh,
hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

La ilaha illallahu itu kesudahan kata,
tauhid ma'rifat semata-mata.
hapuskan hendak sekalian perkara,
hamba dan Tuhan tiada berbeda.

La ilaha illallahu itu tempat mengintai,
medan yang kadim tempat berdamai,
wujud Allah terlalu bitai,
siang dan malam jangan bercerai.

La ilaha illallahu itu tempat musyahadah,
menyatakan tauhid jangan berubah,
sempurnalah jalan iman yang mudah,
pertemuan Tuhan terlalu susah.

No comments:

Post a Comment